Bëni këto 15 ushtrime të muskujve të barkut në ditë dhe vetëm për 7 ditë do të keni muskuj në formë pllakëzash!

0
Sado që t’ju duket i vështirë, ky program i ushtrimeve nuk është fare i mundimshëm. Mirëpo, kushtoni kujdes frymëmarrjes së rregullt.

Shikoni videon me kujdes dhe ndiqni këto instruksione. Nuk është me rëndësi vetëm të ushtroni, por edhe si të ushtroni.

Praktikimi i drejtë i ushtrimeve dhe frymëmarrja e drejtë, plus edhe nga ndonjë truk, do të shtojnë shumëfish efektin.

Me siguri të gjithë dëshironi të keni stomak të rrafshët, mirëpo ushtrimet ju janë goxha të mundimshme.

Ky ushtrim i muskujve të barkut do t’ju ngazëllejë, sepse nuk është i mundimshëm, ndërkaq sjell rezultate kulmore.

Natyrisht kushtoni kujdes frymëmarrjes së drejtë.

-Sponzor-