E gjithë Kosova po qesh me vendimin e Ministrisë së Bujqësisë për vrasjen e ariut nga Prizreni

0

Në vendimin të marrë nga Drejtoriati Qendror i Inspekcionit për Pylltari dhe Gjueti, shkruhet se ariu i cili është parë në Prizren, shpallet “Kafshë përkohësisht dëmtuese duke u lejuar vrasja e sajë/tijë.

Por me këtë vendim po qeshin thuajse i vogël e i madh. Gallatë e madhe po zhvillohet me këtë vendim të Ministrisë së Bujqësisë.

Ky vendim i është dërguar Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural të Komunës së Prizrenit, duke i dhënë asaj autorizimin për vrasjen e kafshës së “egër dëmtuese” e cila sipas tyre afrohet në afërsi të vendbanimeve.

Ky vendim është marrë pas konsultimit me fshatarët e fshatit Pouskë të Prizrenit, e që sipas Kryetarit të fshatit, Usen Arifi, arinjtë kanë sulmuar fshatin që nga viti i kaluar, ndërsa sulmet janë intensifikuar gjatë muajve Mars-Prill të vitit 2019.

Ndërsa në këtë vendim, gjithashtu theksohet se banorët e këtij fshati, kanë nënshkruar një peticion, ku kishin kërkuar likuidimin e arinjve të cilët shkaktojnë dëme dhe pasiguri në fshat.

Arsyetimi i tyre ishte se “më mirë të parandalojmë se sa të pësojmë”.

-Sponzor-