Gazeta NewBorn publikon emrat e kriminelëve serbë, që kryen masakrën në Krushën e Vogël

0

Dy dekada më parë Krusha e Madhe e Rahovecit u godit rëndë nga një masakër tronditëse dhe makabre e cila u krye nga forcat serbe.

Edhe pas dy dekadave, askush nga kriminelët që realizuan këtë masakër nuk po gjykohet, derisa kemi një Gjykatë Speciale e cila bën gjykime një etnitare dhe duke gjykuar krerët e UÇK-së me fabrikime dhe propaganda nga Serbia.

Sponzor

Gazeta NewBorn, sjellë emrat e 56 krininelëve serbë që kryen masakrën e Krushës së Vogël.

Poashtu, flitet se ekzistojnë edhe pamje dhe video derisa kryhej ky akt i tmerrshëm kriminal.

Mbiemri Emri Emri i babait Emri i nënës Datëlindja

1 Tasič Sveta Srečko Jelena 03 04 1966

2 Nikolič Momčilo Filip Dušanka 04 02 1966

3 Nikolič Dimitrija Lazar Boška(Bozhana) 24 11 1936

4 Nikolič Sava Zhivko Radmila 21 01 1967

5 Đorđevič Zlatko Spira Bosilka 05 10 1969

6 Cvetkovič Đorđe Boško Radmila 26 04 1968

7 Nikolič Ranko Miloš Mara 04 11 1961

8 Petkovič Ranko (Culi) Vukadin(Petko) Deska » 1962

9 Nikolič Zvezdan Dimitrije Dosta 28 10 1966

10 Đorđevič Gorulub(Gorči) Mladen Dosta 11 02 1960

11 Nikolič Raško Blagoje Liljana 20 10 1967

12 Nikolič Krunislav Dimitrije Dosta 09 06 1961

13 Nikolič Dragolub Zhivko Draga 17 09 1953

14 Nikolič Novica Zhivko Draga 14 02 1960

15 Nikolič Stanimir Zhivko Draga 09 03 1952

16 Nikolič Miladin Zhivko Draga 19 10 1953

17 Nikolič Vitko Dušan Leposava 28 08 1953

18 Nikolič Rade Dušan Leposava 08 01 1944

19 Nikolič Danilo Ilija Mirjana 23 06 1973

20 Nikolič Blagoje Lazar Bozhana(Boška) 18 03 1939

21 Nikolič Bogulub Blagoje Liljana 22 11 1963

22 Nikolič Goran Zhivko Radmila 15 01 1969

23 Nikolič Boban Zhivko Radmila 17 02 1971

24 Nikolič Miloš Jovan Stana 27 08 1922

25 Tasič Srečko Zhivko Velika 26 01 1939

26 Tasič Darko Srečko Jelena 02 11 1973

27 Petkovič Stajko(Vuče) Petar Dobrila 08 04 1945

28 Petkovič Saša Stajko(Vuče) Darinka 11 01 1969

29 Petkovič Dojčilo(Dojči) Petar Dobrila » 1942

30 Petkovič Dobri Spasa Zhivka 23 01 1959

31 Petkovič Predrag Spasa Zhivka 27 11 1949

32 Cvetkovič Borislav Boško Radmila 31 01 1970

33 Petkovič Goran Anđelko Milica 24 02 1970

34 Petkovič Nenad Anđelko Milica 24 02 1970

35 Petkovič Golub Dimitrije Radmila 05 10 1965

36 Petkovič Dejan Dimitrije Radmila » 1972

37 Petkovič Miloš Andrija Desanka 06 08 1963

38 Petkovič Stevan Andreja Desanka 08 12 1968

39 Cvetkovič Gorolub (Trajče) Cvetko 21 01 1972

40 Đorđevič Mladen Miloš Nasta 17 02 1935

41 Đorđevič Boško Slobodan Leposava 23 03 1955

42 Đorđevič Nebojša Mladen Dosta 06 01 1955

43 Petkovič Slavko Stajko Darinko 17 01 1974

44 Petkovič Jovan Stajko Darinko 25 02 1970

45 Petkovič Aleksandar-Gocki Lubomir Sinđa 17 04 1968

46 Stankovič Pera Đorđe Olga 02 01 1964

47 Stankovič Stanislav Dimitrije Nata 21 12 1947

48 Nikolič Krsta Branko Cveta 30 08 1951

49 Nikolič Duško Krsta .25 10 1982

50 Nikolič Nenad Krsta 1978

51 Nikolič Blagoje Todor Zhivka »1966

52 Nikolič Cvetko Todor Zhivka »1973

53 Gashi Bajram Xhemajli Zylfie (Rom) 05 08 0951

54 Gashi Agim Xhemajli Zylfie (Rom) 20 01 1959

55 Gashi Lulzim Xhemajli Zylfie (Rom) 19 04 1964

56 Nikolič Jovan Steva Đana » 1936b

-Sponzor-