Është Kosova, “kurvë, apo prostitutë” politike e Evropës?

0

Shkruan Fadil Maloku, sociolog

1. BRUKSELI, me Projektin e Steategjisë së Zgjërimit të Ballkanit Perëndimor, në favor të sigurisë në Evropën Juglindore, në fakt është duke e vonuar demokrarizimin e Ballkanit Perëndimor. E në veçanti demokratizimin e Kosovës.

2. BRUKSELI, duke favorizuar lider “karizmatik” e me tipare oligarkike, është duke e rritur paragjykimin dhe zhgënjimin e qytetarëve të Ballkanit Perëndimor. E në veçanti, atyre Kosovar.

3. BRUKSELI, duke mos përmendur asnjë germë afatizimi për Kosovën (përkundër prezencës së saj për dy dekada të tëra/UNMIK-u, EULEKS, KFOR,etj./!) në Strategjinë e Zgjërimit.., po e dëshmon vetëm paaftësinë e saj vendimarrëse, për të ardhmen e saj. E në veçanti, të qytetarëve të Kosovës.

-Sponzor-