Komuna e Vushtrrisë nuk e respekton kuoten gjinore në zgjedhjën anëtarëve të bordit të Kompanisë Përparimi

0

Në konkursin e shpallur nga Komuna e Vushtrrisë për përzgjedhjen e bordit të Kompanisë Përparimi, nuk është respektuar kuota gjinore, ku nga 4(katër) të përzgjedhurit janë meshkuj.

Sipas ligjit, në bord duhet të përfshihet edhe kuota gjinore, përndryshe kjo llogaritet si shkelje e ligjit nga Komisioni i Aksionareve i Kuvendit Komunal.

Sponzor

Gazeta NewBorn do të ju mbaj te informuar për zhvillimet e mëtutjeshme!

-Sponzor-