Mjekët të pakënaqur me pagat

0

Përcaktimi i koeficientit të pagës për punonjësit në sistemin shëndetësor, po shpërfaqë probleme e mospajtime ende pa u miratuar përfundimisht ligji përkatës.
Projektligji për pagat për sektorin e shëndetësisë, tashmë ka kaluar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në Kuvendin e Kosovës, ku pritet t’i nënshtrohet shqyrtimit dhe miratimit.

Ndonëse janë mbajtur shumë takime ndërmjet Federatës Sindikale të Shëndetësisë dhe aktorëve të tjerë institucionalë për definimin e koeficientit të pagave për punëtorët shëndetësorë, këta të fundit nuk janë pajtuar me rangimin.

Udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Syla, ka thënë se vazhdimisht kanë kërkuar që mjeku specialist të rangohet me koeficientin 6, për dallim me atë 4, sa ka qenë deri tani.

Rangimi me koeficientin 6 u mundëson që pagat e tyre të jenë më të larta.

Po ashtu, për infermierët, të cilët aktualisht janë të kategorizuar me koeficientin 1.9, është kërkuar rangimi në koeficientin 2.7, përkatësisht në 2.2, varësisht nga përgatitja shkollore që kanë.

Marrë parasysh këto mospajtime, projektligji aktual i propozuar nga Qeveria, sipas udhëheqësve të sindikatës, duhet të pësojë disa ndryshime.

Mjeku specialist në Kosovë për punën që kryen, aktualisht paguhet me një pagë prej rreth 600 eurosh në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj.

Me kalimin e ligjit dhe ngritjen e koeficientit në 5 për mjekun specialist, ata do të paguhen me rreth 1200 euro në muaj. Derisa për infermierët nuk do të ketë ndonjë lëvizje të theksuar.

“Situata e pagave në sektorin e shëndetësisë është e rëndë. Insistimi i sindikatës është që të shohin gjendjen reale dhe nuk kërkohet asgjë më shumë se vendi i merituar i punëtorëve shëndetësorë. Koeficienti është nga 1 deri në 12, dhe mjekët specialistë janë ranguar në 5, derisa ne nuk jemi të kënaqur, pasi kemi kërkuar rangimin në koeficientin 6”.

-Sponzor-