Ndotje e tmerrshme në Fushë Kosovë krahasuar me Prishtinën

0

Sot në mëngjes krahasuar me Prishtinën ndotja e ajrit në Fushë Kosovë është në nivel shumë të lartë. Masat e ndermarra për kryeqytetin në Fushë Kosovë as që shihet ndonjë dallim nga ditët që lam pas.

Ajri i ndotur po vazhdon të jetë penges shumë e madhe pë qytetaret e Fushë Kosovës dhe duke ndikuar vazhdimisht në shëndetin e tyre.

-Sponzor-