Nuk ua merr mendja! Ja pse njerëzit i varrosim 2 metra nën tokë

0

Në Shqipëri, kur themi “e futi 7 pashë nën tokë”, nënkuptojmë fundin e dikujt. Ndërsa zakonisht, njerëzit që kanë nd.ërruar jetë, në të gjithë botën futen të paktën dy metra nën dhe. Por pse pikërisht dy metra e jo më pak apo më shumë?

Me sa duket e gjitha filloi në Angli në vitin 1655, kur mu.rtaja bubonike g.oditi këtë vend.

Sponzor

Kur mu.rtaja bubonike u shfaq, kryetari i Londrës kishte nxjerrë një ligj se si duhet trajtuar ku.fomat për të parandaluar përhapjen e in.feksionit.

Asokohe ishte specifikuar se va.rret duhet hapur “të paktën dy metra thellë”. Por në fund, rezultoi se nuk kishte pasur nevojë për ndonjë matje standarde të thellësisë së v.arrit.

Ligji për gërmimin e v.arrit në një thellësi prej dy metrash, rezultoi të jetë i kotë asokohe, pasi që të vd.ekurit vazhduan të përhapnin inf.eksionin pasi që ishin të mbuluar nga pleshtat që bartnin së.mundjen tek të gjallët.

Në Amerikë, ky ligj ndryshon varësisht nga shteti. Në disa shtete, ar.kivoleve u hidhet dhe në një trashësi prej 18 inç. Por, edhe v.arret e cekëta konsiderohen si të pranueshme.

Në disa shtete, thellësia e v.arrit shkon deri në katër metra, në mënyrë që të ketë më shumë hapësirë për të vd.ekurit e tjerë që do të futen në të njëjtin va.rr, ku zakonisht v.arrosen të afërmit apo më të dashurit e tyre.

Por shtrohet pyetja, se në çfarë thellësie duhet të v.arroset një i vdekur?

Nuk ka ndonjë matje universale.

Madje në Britani të Madhe, vendimi për thellësinë e va.rrit varet nga të afërmit e të vd.ekurit, por zakonisht gërmohet në një thellësi të mjaftueshme që kafshët nuk do të mund të gërmonin dhe të nxjerrin mbetjet e arkivolit.

-Sponzor-