Rrjeti i organizatave në Malishevë kërkojnë nga Kuvendi Komunal që ti ndahet mirënjohje Halil Kastratit

0

Rrjeti i organizatave jo-qeveritare në Komunën e Malishevës, i përbër nga:
1. Instituti i Drejtësisë, Zhvillimit Ekonomik dhe Social – Institute of Justice Economic and Social Development (Instituti LEDS), përfaqësuar nga Samir Morina;
2. Klubi Alipin Bjeshkatar “Malisheva”, përfaqësuar nga z. Shqipdon Shurdhaj;
3. Prespektiva për Rini dhe Integrim Social, përfaqësuar nga z. Jetmir Morina, pas thirrjes publike nr. 02, të datës 08.06.2018, të bërë nga Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Malishevës, Rrahim Morina paraçesin ketë propozim për ndarjen e Çmimit “Imer Krasniqi” për Trimëri dhe Heroizëm, Drejtorit të Shoqatës Bëmirëse “Jetimat e Ballkanit”, Halil Kastrati.

-Sponzor-