Shkruan: Gani Sadiku

0

Dy njerëzit më të rëndësishëm dhe më aktiv në jetën politike të vendit, dhe aktualisht janë shtyllat më rezistete edhe të subjektit politik i cili ka lartësinë rugoviane..
Janë si dy vektorë që lëvizin në dy drejtëza paralele, dhe bashkohen pas çdo rrugëtimi në konvergjencë me demokracinë dhe kohën.
Janë dy burime të pashterrshme të mendimeve filozofike, që gjenezën e kanë nga rugovizmi, si e vetmja ideologji që në çdo pore të jetës u bjen taman shqiptarëve..

-Sponzor-